Industri og Erhverv

FlexAir

By december 31, 2019 No Comments

Vi er nok mere end nogensinde før blevet opmærksomme på, hvor meget vi bliver nødt til at passe på planeten og klimaet. Det er ikke bare privatpersoner, som er begyndt at gøre en indsats. Det er i høj grad også erhvervsdrivende og virksomheder, der i langt højere grad er begyndt at arbejde aktivt på, hvordan de kan skabe et langt mere CO2-nedsættende virke, end de hidtil har gjort.

Ligesom private kan gøre mange forskellige ting, for at blive langt bedre til at være CO2-nedsættende og klimavenlige, kan virksomhederne også gøre mange forskellige ting. Det kan eksempelvis være, at man husker at slukke for lyset, de steder hvor man ikke opholder sig, at man sorter affald, således papir ryger i en skraldecontainer og mad i en anden. Men det kan også gøres via virksomhedens ventilationsanlæg. Det er nemlig sådan, at rum ventilation kan genbruges via et genvindingsanlæg eller nærmere et varmegenvindingsanlæg

Det er særligt produktionsvirksomheder, der udleder varme fra de store haller, hvor produktionen foregår. Man kan eksempelvis forestille sig en svejsehal, hvor de mange svejsere dagen igennem udleder en stor mængde varme, når de står og svejser i deres materialer. Den udluftningsanordning der så er, og som leder varmen væk fra produktionshallen, kan så, på behørig vis og via det rette ventilationsanlæg, ledes væk fra hallen og genbruges som varmekilde på eksempelvis selvsamme virksomheds kontorarealer. Dette er blot et ud af flere eksempler på, hvordan man kan genvinde energi- og varmeudledning i de danske virksomheder.

Det er firmaet Flexair, som har specialiseret sig i genvindingsløsninger indenfor blandt andet varme. I takt med at vi bliver nødt til at finde på alternativer for at passe bedre på vores jord, er det også nødvendigt, at både privatpersoner såvel som virksomheder vil gøre noget aktivt for det.